Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 1. Scopurile și  temeiurile prelucrării
 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele
 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
 1. Transferul datelor cu caracter personal
 1. Drepturile de care beneficiați 
 1. Confidențialitatea minorilor
 1. Modificări în politica de confidentialitate
1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
 • Nume și prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Adresa de livrare
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele /obișnuințele dumneavoastră în cadrul domains
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.
 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în masura în care ne contactați în acest fel
 • În mod indirect, date precum: adresă IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.
2. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARII
 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
 • pentru indeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC DENIS DTH TV S.R.L, prin intermediul site-ului.
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportari privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC DENIS DTH TV S.R.L, prin intermediul site-ului.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site.
3. DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE
4. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • pentru administrarea site-ului
 • in situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
5. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI
 • dreptul la informare - dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC DENIS DTH TV S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obtine confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare - dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat") - se aplică anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții;
 • dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și intr-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către alt operator de date, în măsura în care sunt indeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție 
 • - în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • - în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • - în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate
 • dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar intr-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Nationale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în măsura in care considerați necesar.
7. CONFIDENȚIALITATEA MINORILOR
8. MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC DENIS DTH TV S.R.L, cu sediul in Traian nr. 24 Pitești Argeș - Romania, in calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.denisnetwork.com, la care ne vom referi in continuare cu denumirea "site-ul".
Cuprins
A. Dacă sunteți client al site-ului, vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:
Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, acesta va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
In cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont.
În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate, iar contul creat va fi șters automat.
B. Dacă sunteti vizitator al site-ului, acesta va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:
A. Dacă sunteți client al site-ului, acesta prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor https://www.denisnetwork.com/termeni-si-conditii. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră si SC DENIS DTH TV S.R.L. 
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea informațiile contului meu.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii "Informațiile contului meu".
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SOCIETĂȚII de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, SC DENIS DTH TV S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.
Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC DENIS DTH TV S.R.L de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți  permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
SC DENIS DTH TV va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situația în care sunteți client și vă exercitati opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului "ștergere cont" din secțiunea "informațiile contului meu", va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.
În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și / sau sms-uri de acest gen.
Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.
În cazul in care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va inceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
Nu inchiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.
Pe lângă operator, în anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.
Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.
De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
Datele cu caracter personal furnizate către pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email:
SC DENIS DTH TV S.R.L nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitare